AdamsmindeForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbrevBillederPersonaleForældrebestyrelseDagsordener og referaterÅrsplan og månedsplanForældrefolderGruppebillederLinksÅrsrapport og læreplanBørnemiljøvurderingKostpolitikBirkemose BørnehaveForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbreveBillederPersonaleForældrebestyrelseDagsorden og referaterVelkomstfolder/forældrefolderTigerhusetBrugerundersøgelseVision, mission og værdierKostpolitikMotorisk iagttagelseÅrsrapportLæreplanerLegenBarnets alsidige personlige udviklingSociale kompetencerNaturen og naturfænomenerKulturelle udtryksformer og værdierKrop og bevægelseSproglige kompetencerBørn med særlige behovBørnemiljøvurderingSprogvurderingerBirkemose - TigerhusetPersonaleBillederBogense BørnehaveBørnehaven NordmarkForsideÅbningstider og lukkedageDagligdagenNyhedsbreveBillederSommerfugleneSolsikkernePersonaleForældrebestyrelseDagsorden og referaterModtagelse af nye børn og forældreDagplejenKost og sundhedspolitikPædagogiske læreplanerBørnemiljøvurderingerSprogvurderingerÅrsrapportSangeBørnehuset Mini-MaxForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenGrupperneSmåbørnsgruppen3-års-grupperne4-års-grupperne5-års-grupperneNyhederPersonaleForældrebestyrelserneReferaterDen røde trådFaktuelle oplysningerSprogvurderingLæreplan/BørnemiljøvurderingDalskovredenForsideÅbningstider & lukkedageÅbningstidLukkedageDagligdagenEn dagEn ugeEn MånedEt årStart i DalskovredenOvergang Dalskovreden/skole/SFOBillederBilleder fra DalskovredenDagligdagen i billederTraditioner i billederStrandturNy legepladsSpissammen Sankt HansCirkusPersonaleForældrebestyrelsenÅrsplan & MånedsplanÅrsrapportLæreplanBilagSprogvurderingFødselsdageDragenForsideGræshoppenForsideÅbningstider og lukkedageDagligdagenFri for mobningKlovnen RaffusFastelavn 2011Cirkus 2010Februar, Marts 2011Koloni 2011Aafart 2011Legepladsdag 2011PersonaleForældrebestyrelsenStart i børnehavePraktiske oplysningerAktiviteter og traditionerFødselsdageForældresamarbejdeKostpolitikLæreplanerBørnemiljøvurderingSprogvurderingRetningslinier for syge børnOpskrifterÅrsplan 2014Hårslev BørnehaveForsideVelkomstfolderÅbningstider og lukkedageDagligdagenAktivitetskalenderAktivitetskalender 2012Aktivitetskalender 2013BillederPersonaleForældrebestyrelsenReferater 2013Referater 2012Referater 2011AktiviteterDet sker i børnehavenKostpolitikLæreplanBørnemiljøvurdering og TilfredshedsundersøgelseSprogvurderingMotorisk sceeningArrangermenterÅrsrapportInklusionForsikring mv.LegestueLandsbyordningwww.saerslev-haarslev.skoleintra.dkKastaniegårdenForsideÅbningstider & lukkedageKostpolitikDagligdagenBillederPersonaleForældrebestyrelsenForældrefolderFotogalleriAktiviteter/TraditionerProjektugeBilleder af børnehavenVirksomhedsplan og læreplanBørnemiljøvurderingSprog og LegKastaniepostenForsikringKernehusetForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenVuggestuegruppenNyhedsbrevePersonaleForældrebestyrelseForældrefolderÅrsrapportLæreplanerBørnemiljøvurderingSprogvurderingRetningsliner for oprykningMælkevejenForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbrevBillederPersonaleForældrebestyrelseReferaterÅrsrapportForældrefolderKostpolitikVærdier og principperLæreplanBørnemiljøvurderingSprogvurderingArbejdsmiljøDistriksteam SøndersøMælkevejen er på FacebookNaturbørnehave SkambyForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbrevePersonaleForældrebestyrelseReferaterBestyrelsesvedtægterMødedatoerVelkommen - Rød trådÅrets gangKostvejledningMiljøvejledningDen røde trådLæreplanBørnemiljøvurderingSprogvurderingOpskrifterBillederLinksSkovhusetForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenBilleder 1Billeder 2PersonaleForældrebestyrelseDagsorden og referatKostpolitikLæreplanBørnemiljøvurderingSprogvurderingVuggestuegruppenSkovtroldeneForsideSneglehusetForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenIdræt og bevægelseNår dit barn starterPersonaleForældrebestyrelseÅrskalender 2012Praktiske oplysningerKostpolitikPædagogiske læreplanerBørnemiljøvurderingSprogscreeningÅrsrapport 2011 - 2012SpirevippenForsideÅbningtider og lukkedageDagligdagenNyhedsbrevBillederBillederPersonaleforældrebestyrelsenInformation - særligt for osKostpolitikVirksomhedsplanLæreplanerBørnemiljøvurderingSprogvurderingSporvognenForsideÅbningstider og lukkedageDagligdagenNyhedsbrevBillederPersonaleForældrebestyrelseForældreinfoLæreplanerBørnemiljøvurderingerSprogvurderingerSærslevForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbreveBillederPersonaleForældrebestyrelseBestyrelsesreferaterVelkomstfolderMånedsplanKostpolitikVirksomhedsplanLæreplanBørnemiljøvurderingSprogvurderingTigerhusetVeflingeForsideFaktuelle oplysningerPersonaleBevægelsesbørnehaveKostpolitikLæreplanInformationsfolderBestyrelseNyhedsbreveBørnemiljøvurderingÅrsrapportBrugerundersøgelseSprogvurdering af 3-årigeÅrsplanDistriktsteamHårslev BørnehaveForsideVelkomstfolderÅbningstider og lukkedageDagligdagenAktivitetskalenderAktivitetskalender 2012Aktivitetskalender 2013BillederPersonaleForældrebestyrelsenReferater 2013Referater 2012Referater 2011AktiviteterDet sker i børnehavenKostpolitikLæreplanBørnemiljøvurdering og TilfredshedsundersøgelseSprogvurderingMotorisk sceeningArrangermenterÅrsrapportInklusionForsikring mv.LegestueLandsbyordningwww.saerslev-haarslev.skoleintra.dkDagplejenForsideNyhederDagplejens målDagplejekontoretNår barnet starter i dagplejeDagplejepædagogenGæsteplejeBarnets billedbogSyge børnTavshedspligtSamarbejdspartnereTilladelser og forsikringerRygereglerBetalingUdmeldelseÅbningstider og lukkedageForældrebestyrelseReferaterLæreplanMad & MåltiderOpskrifterLinks

Dalskovreden         

 

          

  

I Dalskovreden er inklusion og anerkendende tilgang det bærende fundament. Både i det pædagogiske arbejde med børnene og i vores samarbejde med forældre, kollegaer og andre der kommer i institutionen.

Vi ser muligheder frem for begrænsninger og har en positiv tilgang til hverda-gen og dens udfordringer.

Der er ikke en opgave vi ikke vil tage udfordringen op med og prøve at få det bedste ud af.

 

Vi har siden 2006 arbejdet ud fra tanken om inklusion.

Inklusion betyder, at alle skal have mulighed for, at være en ligeværdig del af et socialt fællesskab.

For os er inklusion og anerkendelse ikke kun en pædagogisk retning, men et grundlæggende menneskesyn.

Vi ønsker at skabe et inkluderende miljø, hvor der er plads til og accept af alle.

Vi ønsker at kunne rumme og indrage de forskelligheder, som børnegruppen indeholder. Derfor er det omgivelserne der skal tilpasses barnet ikke barnet der skal tilpasses omgivelserne.

Du er ikke et problem, selv om du er i en problematisk position. 

 

Vi ønsker, at vores fysiske rum skal være medvirkende til den inkluderende pædagogik. Der skal være mulighed for, at alle kan finde et sted der tilgode-ser deres behov for, ro og fordybelse, aktiviteter og læring, vild leg og attraktivt uderum osv. Derfor prøver vi ,at skabe små rum i rummene og indretter både vores inde - og uderum, så det giver lyst til udforskning.

 

I vores samarbejde med forældrene har vi fokus på ligeværdig dialog, åben- hed og respekt. Vi ser familien som en helhed og tager udgangspunkt i de ressourcer og behov der er i den enkelte familie.

 

Sammen kan vi styrke barnets kompetencer og muligheder.

  

KONTAKT

Børnehaven Dalskovreden

Dalene 42 

Roerslev

5450 Otterup

 

Tlf. 64 87 10 10

 

dalskovreden@nordfynskommune.dk

 

 

 

Siden er sidst opdateret af Pia Simonsen den 23.04.2012