AdamsmindeForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbrevBillederPersonaleForældrebestyrelseDagsordener og referaterÅrsplan og månedsplanForældrefolderGruppebillederLinksÅrsrapport og læreplanBørnemiljøvurderingKostpolitikBirkemose BørnehaveForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbreveBillederPersonaleForældrebestyrelseDagsorden og referaterVelkomstfolder/forældrefolderTigerhusetBrugerundersøgelseVision, mission og værdierKostpolitikMotorisk iagttagelseÅrsrapportLæreplanerLegenBarnets alsidige personlige udviklingSociale kompetencerNaturen og naturfænomenerKulturelle udtryksformer og værdierKrop og bevægelseSproglige kompetencerBørn med særlige behovBørnemiljøvurderingSprogvurderingerBirkemose - TigerhusetPersonaleBillederBogense BørnehaveBørnehaven NordmarkForsideÅbningstider og lukkedageDagligdagenNyhedsbreveBillederSommerfugleneSolsikkernePersonaleForældrebestyrelseDagsorden og referaterModtagelse af nye børn og forældreDagplejenKost og sundhedspolitikPædagogiske læreplanerBørnemiljøvurderingerSprogvurderingerÅrsrapportSangeBørnehuset Mini-MaxForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenGrupperneSmåbørnsgruppen3-års-grupperne4-års-grupperne5-års-grupperneNyhederPersonaleForældrebestyrelserneReferaterDen røde trådFaktuelle oplysningerSprogvurderingLæreplan/BørnemiljøvurderingDalskovredenForsideÅbningstider & lukkedageÅbningstidLukkedageDagligdagenEn dagEn ugeEn MånedEt årStart i DalskovredenOvergang Dalskovreden/skole/SFOBillederBilleder fra DalskovredenDagligdagen i billederTraditioner i billederStrandturNy legepladsSpissammen Sankt HansCirkusPersonaleForældrebestyrelsenÅrsplan & MånedsplanÅrsrapportLæreplanBilagSprogvurderingFødselsdageDragenForsideGræshoppenForsideÅbningstider og lukkedageDagligdagenFri for mobningKlovnen RaffusFastelavn 2011Cirkus 2010Februar, Marts 2011Koloni 2011Aafart 2011Legepladsdag 2011PersonaleForældrebestyrelsenStart i børnehavePraktiske oplysningerAktiviteter og traditionerFødselsdageForældresamarbejdeKostpolitikLæreplanerBørnemiljøvurderingSprogvurderingRetningslinier for syge børnOpskrifterÅrsplan 2014Hårslev BørnehaveForsideVelkomstfolderÅbningstider og lukkedageDagligdagenAktivitetskalenderAktivitetskalender 2012Aktivitetskalender 2013BillederPersonaleForældrebestyrelsenReferater 2013Referater 2012Referater 2011AktiviteterDet sker i børnehavenKostpolitikLæreplanBørnemiljøvurdering og TilfredshedsundersøgelseSprogvurderingMotorisk sceeningArrangermenterÅrsrapportInklusionForsikring mv.LegestueLandsbyordningwww.saerslev-haarslev.skoleintra.dkKastaniegårdenForsideÅbningstider & lukkedageKostpolitikDagligdagenBillederPersonaleForældrebestyrelsenForældrefolderFotogalleriAktiviteter/TraditionerProjektugeBilleder af børnehavenVirksomhedsplan og læreplanBørnemiljøvurderingSprog og LegKastaniepostenForsikringKernehusetForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenVuggestuegruppenNyhedsbrevePersonaleForældrebestyrelseForældrefolderÅrsrapportLæreplanerBørnemiljøvurderingSprogvurderingRetningsliner for oprykningMælkevejenForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbrevBillederPersonaleForældrebestyrelseReferaterÅrsrapportForældrefolderKostpolitikVærdier og principperLæreplanBørnemiljøvurderingSprogvurderingArbejdsmiljøDistriksteam SøndersøMælkevejen er på FacebookNaturbørnehave SkambyForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbrevePersonaleForældrebestyrelseReferaterBestyrelsesvedtægterMødedatoerVelkommen - Rød trådÅrets gangKostvejledningMiljøvejledningDen røde trådLæreplanBørnemiljøvurderingSprogvurderingOpskrifterBillederLinksSkovhusetForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenBilleder 1Billeder 2PersonaleForældrebestyrelseDagsorden og referatKostpolitikLæreplanBørnemiljøvurderingSprogvurderingVuggestuegruppenSkovtroldeneForsideSneglehusetForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenIdræt og bevægelseNår dit barn starterPersonaleForældrebestyrelseÅrskalender 2012Praktiske oplysningerKostpolitikPædagogiske læreplanerBørnemiljøvurderingSprogscreeningÅrsrapport 2011 - 2012SpirevippenForsideÅbningtider og lukkedageDagligdagenNyhedsbrevBillederBillederPersonaleforældrebestyrelsenInformation - særligt for osKostpolitikVirksomhedsplanLæreplanerBørnemiljøvurderingSprogvurderingSporvognenForsideÅbningstider og lukkedageDagligdagenNyhedsbrevBillederPersonaleForældrebestyrelseForældreinfoLæreplanerBørnemiljøvurderingerSprogvurderingerSærslevForsideÅbningstider & lukkedageDagligdagenNyhedsbreveBillederPersonaleForældrebestyrelseBestyrelsesreferaterVelkomstfolderMånedsplanKostpolitikVirksomhedsplanLæreplanBørnemiljøvurderingSprogvurderingTigerhusetVeflingeForsideFaktuelle oplysningerPersonaleBevægelsesbørnehaveKostpolitikLæreplanInformationsfolderBestyrelseNyhedsbreveBørnemiljøvurderingÅrsrapportBrugerundersøgelseSprogvurdering af 3-årigeÅrsplanDistriktsteamHårslev BørnehaveForsideVelkomstfolderÅbningstider og lukkedageDagligdagenAktivitetskalenderAktivitetskalender 2012Aktivitetskalender 2013BillederPersonaleForældrebestyrelsenReferater 2013Referater 2012Referater 2011AktiviteterDet sker i børnehavenKostpolitikLæreplanBørnemiljøvurdering og TilfredshedsundersøgelseSprogvurderingMotorisk sceeningArrangermenterÅrsrapportInklusionForsikring mv.LegestueLandsbyordningwww.saerslev-haarslev.skoleintra.dkDagplejenForsideNyhederDagplejens målDagplejekontoretNår barnet starter i dagplejeDagplejepædagogenGæsteplejeBarnets billedbogSyge børnTavshedspligtSamarbejdspartnereTilladelser og forsikringerRygereglerBetalingUdmeldelseÅbningstider og lukkedageForældrebestyrelseReferaterLæreplanMad & MåltiderOpskrifterLinks

Velkommen

 

Børnehaverne Rønnebærhaven og Poppelgården blev d. 1/8-11 til en stor  institution "Børnehuset Mini-Max.  I månederne op til den endelige sammenlægning fandt sted, har vi været igennem en længere proces.

Her er var vi skrev om sammenlægningen og de tanker vi undervejs gjorde os i forbindelse hermed.

 

 

 

Lidt om sammenlægningsforløbet

I sammenlægningsfasen, som har været i gang i et stykke tid nu, har vi dels haft et udvalg bestående af dagtilbudschef, leder og medarbejdere fra de 2 tidligere institutioner til at tegne den overordnede ramme. Med afsæt i størrelsen på de 2 huse samt fælles erfaringer omkring arbejdet med børn i forskellige aldre, stod det klart at en så stor institution som den nye bliver, vil kunne målrette pædagogikken ved at inddele børnene efter aldre.

 

For at skabe et nyt fælles afsæt, er de 2 tidligere personalegrupper blevet mikset. Kompetencer og personligheder, har været kriterierne for at sammensætte de nye grupper.

 

Vi har holdt fælles personalemøder og fælles bestyrelsesmøder. Fremadrettet ligger et stort arbejde omkring værdisnakke, pædagogik, dagsstruktur osv.

 

Omdrejningspunktet for vores snakke er det gode børne- liv, fællesskabet, hvordan daginstitutionen og familierne kan supplere hinanden til gavn for børnene m.m.

 

Vi er med andre ord i en skabelsesproces, hvor det bedste fra de 2 tidligere institutioner skal tænkes ind.

 

Der har længe været gang i den praktiske sammenlægning og den fortsætter. Vi skal have lavet fortov, lavet vores nye indgangs låge færdig, sat udendørsbelysning op, flytte møbler og have skruet op og ned. De forskellige stuer i ”Mini huset” skal males i sommerferien. De 2 kontorer skal flyttes sammen til et og mon ikke der kommer flere ting undervejs.  

 

Husene 

Da vores institution skal drives i de 2 eksisterende bygninger, vil der som sådan ikke være de store bygningsmæssige ændringer. Indgangen til den nye institution foregår fra parkeringspladsen, hvor en fælles låge, placeret midt for de 2 bygninger, vil byde velkommen. Afhængigt af, hvor barnet skal afleveres, fører 2 stier gående i hver sin retning til de respektive huse. ”Mini huset” rummer vuggestuegruppen samt 2 grupper med 3 årige børn. Personalerummet for alle ansatte, har ligeledes til huse her. Krybbeskuret er placeret på noget af legepladsen. Legepladsen er omgivet af et lavt hegn, som skal fungerer som afskærmning og skabe tryghed og overskuelighed for de mindste børnehave børn.

 

”Maxi huset” rummer de 2 grupper med 3-4 årige børn samt 2 grupper af 4-5 årige børn. Her vil kontoret også være at finde.

 

Der åbnes af 2 personaler og lukkes tilsvarende af 2 personaler i hvert hus. Der tilbydes morgenmad i  begge huse fra kl. 6.15 og frem til kl. 7.30 

KONTAKT

Børnehuset Mini-Max

Horsebækvej 21 & 23

5450 Otterup

 

Mini-hus Tlf: 64 82 86 16

Maxi-hus Tlf: 64 82 86 70 

 

Kontakt os

 

 

Naturbørnehaven Brumbassen

Halshusene 11

5450 Otterup

 

 

Siden er sidst opdateret af Ulla Lund den 01.04.2014